Fila Jerzy
Fila i Wspólnicy Sp. J.

ul. Oleska 22, 46-024 Dąbrówka Łubniańska

Biuro

Fax: 48 77 451 90 88
Fax: 48 77 451 90 89
Email: biuro@filaokna.pl

Produkcja drzwi

Tel.: 48 77 451 90 82
Email: drzwi@filaokna.pl

Produkcja okien

Tel.: 48 77 451 90 81
Email: fila@filaokna.pl